• Ota yhteyttäinfo@carnivalnews.net

Tag: Perintövero

Perintövero

Perintövero: Miten se maksetaan ja lasketaan

Perintövero on vero, joka maksetaan perinnöstä ja testamentista saadusta omaisuudesta. Se on progressiivinen vero, jonka suuruus riippuu perinnön arvosta ja perillisen sukupuoliskumppanista.

Tässä artikkelissa kerromme, miten perintöveroa maksetaan ja lasketaan.

Perintöveron määrä

Perintöveron määrä riippuu seuraavista tekijöistä:

  • Perinnön arvo: Perintöveroa maksetaan vain tietyn arvon ylittävistä perinnöistä. Vuonna 2024 verovapaa raja on 30 000 euroa perinnönsaajaa kohden.
  • Perillisen sukupuoliskumppani: Perintöveron suuruus riippuu myös siitä, onko perillinen perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan aleneva sukulainen (lapsi, lapsenlapsi jne.), sisarus, sisaruksen lapsi tai muu sukulainen. Aviopuolisot ja suoraan alenevat sukulaiset maksavat pienemmän veron kuin muut perilliset.
  • Perinnönjättäjän asuinpaikka: Jos perinnönjättäjä asui kuollessaan Suomessa, perintöveroa maksetaan koko perinnöstä riippumatta siitä, missä omaisuus sijaitsee. Jos perinnönjättäjä asui kuollessaan ulkomailla, perintöveroa maksetaan vain Suomessa sijaitsevasta omaisuudesta.

Perintöveron laskeminen

Perintöveron voi laskea itse Verohallinnon perintöverolaskurilla. Perintöverolaskuri voi laskea perintöveron määrän arvion, kun tietää perinnön arvon ja perillisen sukupuoliskumppanin.

Perintöveron laskennassa käytetään progressiivista verotaulukkoa. Veroprosentti vaihtelee perinnön arvon ja perillisen sukupuoliskumppanin mukaan. Vuonna 2024 veroprosentti on 10-30%.

Esimerkki:

Perinnön arvo: 100 000 euroa

Perillinen: Perinnönjättäjän lapsi

Perintövero:

  • Ensimmäiset 30 000 euroa: verovapaa
  • Seuraavat 70 000 euroa: 10% = 7 000 euroa
  • Yhteensä: 7 000 euroa

Perintöveron maksaminen

Perintöveroa maksetaan Verohallinnolle. Verohallinto lähettää perillisille perintöverotuspäätöksen, jossa on ilmoitettu perintöveron määrä ja maksuerät.

Perintövero on maksettava kahdessa erässä, jos veron määrä on yli 500 euroa. Ensimmäinen erä on maksettava kolmen kuukauden kuluessa verotuspäätöksen antamisesta ja toinen erä yhdeksän kuukauden kuluessa verotuspäätöksen antamisesta.

Jos perintöveron määrä on alle 500 euroa, se on maksettava yhdellä erällä kolmen kuukauden kuluessa verotuspäätöksen antamisesta.

Vinkkejä perintöveron maksamiseen

  • Laske perintövero etukäteen perintöverolaskurilla.
  • Varaudu maksamaan perintövero hyvissä ajoin.
  • Hae tarvittaessa lykkäystä perintöveron maksamiselle.
  • Maksa perintövero verkossa Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

Lisätietoja

Lisätietoja perintöverotuksesta löydät Verohallinnon verkkosivuilta: