• Ota yhteyttäinfo@carnivalnews.net

Varainsiirtovero: Kaikki mitä sinun tulee tietää

Perintövero

Varainsiirtovero on Suomessa maksettava vero, joka koskee kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden omistusoikeuden siirtymistä. Verovelvollinen on yleensä ostaja. Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun tulee tietää varainsiirtoverosta, sen laskennasta ja poikkeuksista.

1. Mikä on varainsiirtovero?

Varainsiirtovero on varainsiirron yhteydessä maksettava vero, joka perustuu vastikkeeseen. Veroa ei peritä lahjoituksista tai perinnöstä. Varainsiirtoveron tarkoituksena on kerätä verotuloja valtiolle sekä hillitä kiinteistöjen ja arvopapereiden spekulointia.

2. Varainsiirtoveron suuruus

Varainsiirtoveron suuruus riippuu kohteesta ja kauppakirjan allekirjoituspäivästä:

Kiinteistöt:

  • 4%, jos kauppakirja on allekirjoitettu 11.10.2023 tai sitä ennen
  • 3%, jos kauppakirja on allekirjoitettu 12.10.2023 tai sen jälkeen

Asunto-osakkeet ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet:

  • 2%, jos kauppakirja on allekirjoitettu 11.10.2023 tai sitä ennen
  • 1,5%, jos kauppakirja on allekirjoitettu 12.10.2023 tai sen jälkeen

Muut arvopaperit:

  • 1,6%, jos kauppakirja on allekirjoitettu 11.10.2023 tai sitä ennen
  • 1,5%, jos kauppakirja on allekirjoitettu 12.10.2023 tai sen jälkeen

3. Varainsiirtoveron laskenta

Varainsiirtovero lasketaan kauppahinnan perusteella. Verovelvollisen tulee itse laskea varainsiirtoveron suuruus ja maksaa se Verohallinnolle. Veron voi maksaa verkossa tai postitse.

4. Varainsiirtoveron poikkeukset

Varainsiirtoverosta on olemassa joitakin poikkeuksia. Veroa ei esimerkiksi peritä:

  • Ensiasunnon kaupasta
  • Asunnon vaihtamisesta toiseen asuntoon
  • Asunto-osakkeen lunastamisesta yhtiöjärjestyksen nojalla
  • Perinnöstä tai lahjasta

5. Varainsiirtoveron ilmoittaminen

Varainsiirtovero on ilmoitettava Verohallinnolle varainsiirtoveroilmoituksella. Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

6. Varainsiirtoveron maksaminen

Varainsiirtovero on maksettava Verohallinnolle 30 päivän kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Veron voi maksaa verkossa tai postitse.

7. Lisätietoa varainsiirtoverosta

Lisätietoa varainsiirtoverosta löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/

Leave a Reply